Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ET-ZSO.2102.1.2024 2024-05-22 08:36 2024-06-26 11:30
2. MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 11 W 2024 R. KZP-AM.2103.2.2024 2024-04-12 10:44 2024-05-17 09:00
3. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 1 W 2024 R.” KZP-AM.2103.1.2024 2024-01-19 11:22 2024-03-04 09:00
4. „SERWIS SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU, SYSTEMU GASZENIA I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.” KZP-PT.2103.3.2023 2024-01-23 12:22 2024-02-23 10:00
5. Dostawa siarczanu żelazowego PIX 112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportem KZP-SD.2100.6.2023 2023-12-13 09:21 2024-01-09 09:30
6. Dostawa elementów ciśnieniowych dla potrzeb modernizacji kotła Bloku nr 5 w 2024r. KZP-SD.2100.5.2023 2023-11-28 09:47 2024-01-04 09:30
7. Dostawa silników elektrycznych na rezerw strategiczną KZP-WnJ.2100.3.3023 2023-10-13 09:00 2023-11-24 09:30
8. Zakup wapna hydratyzowanego Cl 90-S luzem wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. KZP-SD.2100.3.2023 2023-10-06 09:33 2023-11-08 09:30
9. „MODERNIZACJĘ TURBOZESPOŁU BLOKU NR 5” KZP-PT.2103.2.2023 2023-09-29 11:14 2023-11-07 10:00
10. Dostawa oleju napędowego dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. KZP-SD.2100.4.2023 2023-10-02 09:43 2023-11-07 09:30
11. Zakup wody amoniakalnej o stężeniu 24%±0,9% czystości technicznej dla instalacji SCR bloków energetycznych wraz z transportem w ilości 22 717 ton KZP-WnJ.2100.2.2023 2023-08-08 09:26 2023-09-15 09:30
12. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ET-ZSO.2102.12023 2023-08-08 09:20 2023-09-14 11:30
13. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 5 W 2024 R.” KZP-AM.2103.4.2023 2023-07-26 10:21 2023-09-01 09:00
14. „Interwencyjne zabezpieczenie Składowiska Mieszanki Popiołowo –Żużlowej przed wtórnym pyleniem (usługa serwisowa)” KZP-AM.2103.5.2023 2023-08-01 10:14 2023-08-31 09:00
15. „ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.” KZP-PT.2102.1.2023 2023-06-19 11:20 2023-07-24 10:00
16. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 5 W 2024 R. W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.” KZP-AM.2103.3.2023 2023-06-22 09:15 2023-07-12 09:22
17. „Naprawa transformatora o mocy 50/25/25 MVA, typu TWAR3C 50000/20 PN rezerwowego dla potrzeb własnych bloków energetycznych 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych” KZP-AM.2103.2.2023 2023-04-28 09:47 2023-06-23 09:00
18. „MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU BLOKU NR 9” KZP-PT.2103.1.2023 2023-03-29 11:56 2023-04-28 10:00
19. Dostawa elementów ciśnieniowych dla kotła Bloku nr 9 w 2023r. KZP-SD.2100.2.2023 2023-03-13 09:07 2023-04-12 09:30
20. Zakup mączki kamienia wapiennego wraz z transportem KZP-WnJ.2100.9.2022 2023-03-03 09:12 2023-04-05 09:30
21. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 9 W 2023 R.” KZP-AM.2103.1.2023 2023-02-17 10:59 2023-03-20 09:00
22. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym do 2 mln ton węgla energetycznego dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy w ramach umów ramowych ET-ZSO.2102.7.2022 2022-12-27 09:02 2023-01-26 12:30
23. Dostawa soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. KZP-SD.2100.1.2023 2023-01-13 09:27 2023-01-26 09:30
24. „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU PRACOWNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. W ŚWIERŻACH GÓRNYCH” KZP-PT.2102.3.2022 2022-12-12 11:00 2023-01-10 10:00
25. „MODERNIZACJA POMP CYRKULACYJNYCH PC BL.500 - WYMIANA POMPY 9PC1 w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych” KZP-AM.2103.18.2022 2022-10-31 09:43 2022-12-23 09:00
26. Dostawa siarczanu żelazowego PIX 112 i PIX 113 dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wraz z transportem KZP-SD.2100.4.2022 2022-11-23 10:14 2022-12-20 09:30
27. Dostawa kwasu solnego i soli trójsodowej wraz z transportem dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. KZP-SD.2100.3.2022 2022-11-02 09:04 2022-11-29 09:30
28. Zakup wody amoniakalnej o stężeniu 24%±0,9% czystości technicznej dla instalacji SCR bloków energetycznych wraz z transportem w ilości 26 011 ton KZP-WnJ.2100.8.2022 2022-10-21 08:55 2022-11-22 09:30
29. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ET-ZSO.2102.5.2022 2022-10-18 09:05 2022-11-17 11:30
30. „MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU BLOKU NR 2” KZP-PT.2103.7.2022 2022-10-20 11:16 2022-11-17 10:00
Legenda
- Current
- Archive