Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 2 W 2023 R.” KZP-AM.2103.17.2022 2022-09-19 09:31 2022-10-21 09:00
2. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. dla Enea Wytwarzanie sp. z o.o. ET-ZSO.2102.3.2022 2022-08-17 09:13 2022-09-21 11:00
3. Ochrona fizyczna obiektów Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. ZAM/EW/P/DL/RW/14/2022 2022-08-09 12:06 2022-09-15 09:00
4. Zakup wody amoniakalnej o stężeniu 24%±0,9% czystości technicznej dla instalacji SCR bloków energetycznych wraz z transportem KZP-WnJ.2100.5.2022 2022-08-09 09:08 2022-09-06 09:30
5. „MODERNIZACJA GENERATORÓW Z BLOKÓW NR 2, 7 I 9 W 2023 R.” KZP-PT.2103.5.2022 2022-07-18 14:39 2022-08-31 10:00
6. Dostawa i wymiana modernizacyjna kompensatora na wlocie do absorbera IOS V bloku nr 11 KZP-AM.2103.16.2022 2022-08-10 09:24 2022-08-22 09:00
7. „MODERNIZACJA UKŁADÓW OLEJOWYCH TURBOZESPOŁU BLOKU NR 7” KZP-PT.2103.6.2022 2022-07-18 14:49 2022-08-18 10:00
8. „MODERNIZACJA TURBOZESPOŁU BLOKU NR 7” KZP-PT.2103.4.2022 2022-07-08 14:28 2022-08-16 10:00
9. „Modernizacja układu powietrze – spaliny bloku nr 11” KZP-AM.2103.14.2022 2022-07-19 10:07 2022-08-01 09:00
10. „MODERNIZACJA INSTALACJI ZDMUCHIWACZY POPIOŁU OBROTOWYCH PODGRZEWACZY POWIETRZA KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022R.” KZP-AM.2103.15.2022 2022-07-12 09:18 2022-07-25 09:00
11. MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 7 W 2023 R. W ENEA WYTWARZANIE W ŚWIERŻACH GÓRNYCH KZP-AM.2103.2.2022 2022-06-08 09:39 2022-07-18 09:00
12. „MODERNIZACJA ODTWORZENIOWA OPP HLD10 I HLD20 BLOKU NR 11 Z WYMIANĄ KOSZY” KZP-AM.2103.13.2022 2022-06-29 11:29 2022-07-12 09:00
13. „MODERNIZACJA PŁYT USZCZELNIAJĄCYCH ZIMNEGO LEJA KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022 R.” KZP-AM.2103.12.2022 2022-06-29 10:51 2022-07-12 09:00
14. „Dostawa i wymiana modernizacyjna kompensatora na wlocie do absorbera IOS V bloku nr 11” KZP-AM.2103.11.2022 2022-06-20 09:23 2022-07-11 09:00
15. „Modernizacja kotła bloku nr 11 w 2022 r. – mycie i czyszczenie kotła” KZP-AM.2103.10.2022 2022-06-22 11:01 2022-07-08 09:00
16. „MODERNIZACJA WYKŁADZINY OGNIOTRWAŁEJ KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022 R.” KZP-AM.2103.6.2022 2022-06-24 09:56 2022-07-08 09:00
17. „Budowa rusztowań dla realizacji prac modernizacyjnych kotła bloku nr 11 w 2022 r. KZP-AM.2103.8.2022 2022-06-22 10:46 2022-07-05 09:00
18. „Modernizacja izolacji termicznej kotła bloku nr 11 w 2022 r.” KZP-AM.2103.7.2022 2022-06-22 10:51 2022-07-05 09:00
19. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022 R. – PRZYGOTOWANIE UKŁADU CIŚNIENIOWEGO KOTŁA DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH” KZP-AM.2103.9.2022 2022-06-22 10:55 2022-07-04 09:00
20. „EKSPLOATACYJNE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I GRZEWCZYCH W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.” KZP-PT.2103.3.2022 2022-06-03 11:00 2022-06-29 10:00
21. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym do 500 000 ton węgla energetycznego do ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w okresie 18 miesięcy w ramach umów ramowych ET-ZSO.2102.1.2022 2022-06-01 09:05 2022-06-28 09:30
22. „Modernizacja instalacji zdmuchiwaczy popiołu Obrotowych Podgrzewaczy Powietrza kotła bloku nr 11 w 2022r.” KZP-AM.2103.5.2022 2022-06-14 09:23 2022-06-27 09:00
23. „MODERNIZACJA PYŁOPRZEWODÓW KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022 R.” KZP-AM.2103.3.2022 2022-06-13 10:02 2022-06-24 09:00
24. MODERNIZACJA PALNIKÓW KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022 R. KZP-AM.2103.4.2022 2022-06-13 10:07 2022-06-24 09:00
25. „DOSTAWA I MONTAŻ ZDMUCHIWACZY AKUSTYCZNYCH (PYŁOFONÓW) DLA INSTALACJI SCR BLOKU NR 11 W 2022 W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O.” KZP-PT.2103.1.2022 2022-05-02 09:30 2022-05-30 10:00
26. „MODERNIZACJA KOTŁA BLOKU NR 11 W 2022 R. W ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych ” KZP-AM.2103.1.2022 2022-03-30 09:31 2022-05-12 09:00
27. Dostawa silników elektrycznych SN KZP-WnJ.2100.3.2021 2022-01-18 09:17 2022-02-17 09:30
28. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A., Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Węglokoksu Kraj sp. z o.o., PG Silesia sp. z o.o., Tauron Wydobycie S.A. dla ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. ET-ZSO.2102.5.2021 2022-01-05 10:28 2022-02-02 09:30
29. „ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEWOZU PRACOWNIKÓW ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. W ŚWIERŻACH GÓRNYCH” KZP-PT.2102.4.2021 2021-11-30 13:19 2021-12-30 10:00
30. Wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym do 1,4 mln ton węgla energetycznego do ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy w ramach umów ramowych ET-ZSO.2102.3.2021 2021-10-11 09:03 2021-11-10 09:30
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne